Guri buruz

Volbasek eraikuntzako eta eraispeneko hondakin geldoen zabortegi bat administratzen du laurogeita hamarreko hamarkadatik, Enekurin (Erandio). Hamahiru urte baino gehiagoko betelanaren ondoren, eta erakundeek bultzatutako ingurumen-politika berriekin bat etorriz, mota horretako hondakinak tratatzeko eta balioztatzeko planta bat instalatzeari ekin genuen.


Gaur egun, Eusko Jaurlaritzako Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Sailak baimendutako kudeatzaile gisa, eraikuntzako eta eraispeneko hondakin geldoak birziklatzeko prozesu globala egiten du Enekuriko instalazioetan, kamioiak jaso eta pisatzetik hasita, onartutako materialak eskuz eta mekanikoki bereiztetik jarraituz, kalitate handiko agregakin birziklatuak eta granulometria desberdinak lortzeraino.

Garapen proiektuak

Mobirise Website Builder

SSAMUR ZL-2023/00228 PROIEKTUA

Eraispen-hondakinen  frakzio mineral fin eta ultrafinak eraginkortasun handiko bereizketa selektiborako ekipo berritzaile baten garapena.

Mobirise Website Builder

HARITZA2 ZE-2023/00013 PROIEKTUA

Metalurgia sektorean hondakin konplexuak balorizatzeko ikerketa

Zerbitzuak

Hondakin-kudeaketa

Obran sortutako eraikuntza- eta eraispen-hondakin mota guztiak kudeatzen ditugu, EUX/009/06 eta EUX/014/21 Eusko Jaurlaritzaren  baimenarekin  

Agrega birziklatua

Hainbat granulometriatako agregakin birziklatuak hornitzen ditugu

Dokumentuen kudeaketa

Gure instalazioetan utzitako hondakinen kudeaketa-ziurtagirien tramitazioan aholkatzen dugu.

Mobirise
LANERAKO EMPLEO CON APOYO
20. URTEURRENA

VOLBASi aitorpena, adimen-sailtasunak duten pertsonak Bizkaian laneratzen laguntzeagatik.

Bilbao, 2015eko azaroaren 3a.

                                     Hondakin kudeaketa

Gure instalazioetan kudeatzen ditugun hondakinak eraikuntzako hondakinak eta horiekin lotutakoak dira. Hau da, obra batean sortzen diren hondakin guztiak: hormigoia, adreiluak, zeramikoak, egurrak, plastikoak, beira...Enekuriko gure instalazioetan eraikuntza- eta eraispen-hondakinak jaso, hautatu, birrindu eta planta finko bidez sailkatzen ditugu, eta lortutako agrega birziklatuekin beste enpresa batzuk hornitzen ditugu, EUX/009/06 kudeatzaile-kodearekin.Era berean, EUX/014/21 baimenaren arabera, eraldatutako lur geldoak biltzen ditugu.Gaur egun, onartutako hondakinen % 93 inguru balioztatzen dugu.

                                                                                                                                                         


EEH Birziklatze-planta

Hondakin mistoak tratatzeko gunea

Hondakin edo hondakin mistoak lantzen ditugu, hau da, plastiko, egur eta abarrekin nahastuta.

Obra-hondakinen zati arin horiek bereizi egiten dira haizegailu industrialekin (plastikoak) eta eskuz bereizi edo triajearekin (egur, plastikoak). Igeltsuak eta eskaiolak bereizteko bainuontzi dentsimetrikoa dugu.


Harrizko gune garbiak

Hondakindegi garbia tratatzen du, birrindu egiten da eta agregakin birziklatu gisa erabiltzen da

Agregakin birziklatua

    

Agregakin birziklatuari deritzogu eraikuntza- eta eraispen-hondakinen prozesuaren bidez lortutako are birziklatutako materiala. Jatorrizko hondakinen izaeraren arabera, agregakin birziklatuak honela sailka daitezke: hormigoizko agregakin birziklatuak, zeramikazko agregakin birziklatuak edo agregakin birziklatu mistoak, izaera desberdineko hondakinen nahasketatik datozenak.

Eraikuntzako eta eraispeneko hondakinak hondeaketa-lanetan, eraikuntza berrian, konponketan, birmoldaketan, birgaitzean eta eraispenean sortutako hondakin geldo gisa defini daitezke, funtsean. Normalean, obra-hondakin gisa ezagutzen dira, eta, Estatuko legeriaren arabera, autonomia-erkidegoei dagokie hondakinak kudeatzeko eskumena, etxeko obra txikietako obra-hondakinak izan ezik, horien eskumena toki-erakundeei baitagokie.

Estatuan, eraikuntza- eta eraispen-hondakinen bolumen handiak sortzen dira urtero. Hondakin horietako gehienak zabortegietara bideratzen ziren, eta, horrela, inpaktu bisual eta paisajistiko handia sortzen zen, baita inpaktu ekologiko negatiboa ere, tratamendu egokiarekin birziklatu litezkeen lehengaiak baztertzen baitziren.

Beraz, beharrezkoa da behar bezala kudeatzea, sortutako kantitateak murrizteko eta material horiek bigarren mailako material gisa duten potentziala aprobetxatzeko, Europar Batasunak ekonomia zirkularraren aldeko apustuan ezarritako ingurumen-jarraibideei jarraituz.

AGREGAkin BIRZIKLATUAK ERABILTZEAREN ABANTAILA NAGUSIAK

1

LORTUTAKO AGREGA BIRZIKLATUEN KALITATEA

2

BIRZIKLATZE-LANAREN BEREZKO INGURUMEN-BALIOA, HONDAKINAK BERRERABILTZEARI ESKER

3

PREZIO EKONOMIKOA, EZAUGARRI BEREKO AGREGA NATURALEKIN ALDERATUTA

Agregakin birziklatu motak

Agregakin birziklatu mistoa (ABM)

Granulometria: 0-40 mm.; 5-40 mm.

Zahorra birziklatua

Granulometria: 0-40 mm.
CE Markaketa

Agregakin birziklatua 2 (AR2)

Granulometria: 40-100 mm.

AGREGAKIN BIRZIKLATUEN ERABILE EGOKIAK


Ingurumen eta Lurralde Politikako sailburuaren 2015eko urtarrilaren 12ko Aginduaren arabera, eraikuntza- eta eraispen-hondakinen balorizaziotik eratorritako agregakin birziklatuak erabiltzeko baldintzak ezartzen dira.

Errepideak eraikitzeko hautatutako material granular gisa, zabalgune hobetuak, lubetak edo antzeko beste obra batzuk egiteko.

Material pikortsu gisa, azalera zigilatuaren azpian kokatutako betelanetan hautatutako material gisa.

Industrialdeak edo bizitegiak urbanizatzeko proiektuetan hautatutako material granular gisa, betiere azalera zigilatuaren azpian.

Errepideetako bide-zoruen egitura-geruzak egiteko zabor-legar gisa erabiltzen da.

Deskargak

KUDEATZAILEAREN
BAIMENA

EEH ONARTZEKO ARAUAK

EEH FITXA


CE MARKAKETA


Z0/40T-R PRESTAZ.  DEKLARAZIOA

553/2020 Errege Dekretua, ekainaren 2koa

TRATAMENDU KONTRATU EREDUA

IDENTIFIKAZIO AGIRIAREN EREDUA

AGREGAKIN BIRZIKLAT.  DEKLARAZIOA

I+G+b Proiektuak

Gizartea kontzientzia ekologiko handiagoa lortzen ari denez, hondakin-material mota guztiak birziklatzeko eta, ondoren, berrerabiltzeko jarduera handituko dela aurreikusten da. Horregatik, Volbasek I+G+B proiektu hauetan parte hartu du azken urteotan:

Proiektu hau BIKAIN S.A.ren eta VOLBAS S.A.ren artean egin da, LABEIN FUNDAZIOAren (gaur egun TECNALIA) lankidetzarekin 2005-2007 aldian. Proiektu honen helburua agrega birziklatuekin morteroak garatzea izan zen.

Proiektu hau 2010. urtean zehar gauzatu zen. INDEFILM proiektuaren emaitzak PLASFILM proiektuaren abiapuntua izan da. Proiektuaren helburua EEH etatik birziklatutako plastiko zati bat ateratzea izan da, bigarren mailako lehengaiak merkaturatzeko eta horretarako behar diren teknologiak proposatzeko behar besteko kalitatearekin. GAIKERek azpikontratatutako erakunde gisa parte hartu zuen. 

Proiektu hau 2008an hasi zen eta 2009ko irailean amaitu. Proiektu hau LABEIN (gaur egun TECNALIA) eta GAIKER Fundazioek garatu dute VOLBASen laguntzarekin. Helburua fatxadako osagai multimaterial berriak lortzea izan da, eraikinetarako, VOLBASen instalaziotik datozen harrizko eta plastikozko frakzioetatik abiatuta.

FIAC proiektuaren ardatza hormigoizko aurrefabrikatuak lortzea izan da (errodadurako lauzak), baita zuntz ez-organikoen kontzentratuak ere, material indargarri gisa. Kontzentratu horiek lortzeko, konposite termoegonkorraren hondakinen tratamendu mekanikoa egin da, pala eolikoetatik eta beste produktu batzuetatik (tren-karrozeriak) eratorritako zuntzekin indartuta. Proiektu honetan, VOLBASen zeregina zuntz ez-organikoko eduki handiko zati birziklatuak lortzea izan da, ondoren zementu-oinarriko materialak indartzeko erabiltzeko.

VOLBASek hainbat erakunderekin batera parte hartu du proiektua gauzatzen. MATBOAT proiektuaren helburua da produktu berriak garatzea, erabiltzen ez diren kirol-ontziak desegiteko eta deskontaminatzeko prozesu optimizatu batetik datozen frakzioetatik abiatuta, eta, ondoren, sortutako hondakin-korronteak tratatzeko irtenbideak proposatzea.

Proiektu hau 2009an garatu zen Gaikerren parte-hartzearekin. Proiektuaren jarduera, alde batetik, berreskuratu nahi den plastikozko filma kontzentratzen duen errefusa korronte baten ezaugarriak eta konposizioa aztertzean zentratu zen, eta bestetik, VOLBASen EEH-en tratamendu prozesua xehetasunez berrikustean, bereziki harrizkoak ez diren materialen segregazioa gertatzen den etapa eta eragiketak, eta plastiko film hau berreskuratzeko teknologia potentzialak proposatzean.

CREAToR ikerketa-proiektu bat da, Europako funtsekin. Haren helburua da soluzio teknologikoak bilatzea, eraikuntza- eta eraispen-hondakinetan (EEH), hegazkingintzan eta tresna elektriko eta elektronikoetan dauden plastiko bromatuen bilketa, tratamendua eta berreskurapena hobetzeko.

Horren bidez, halaber, hondakin horien zirkulartasuna sustatu nahi da, bigarren mailako lehengai bihurtuz eraikuntza, automobilgintza eta aeronautika sektoreetarako aplikazio gisa.

Bere garapena laguntzen du "HAZITEK" proiektuak - ENPRESA I+G BULTZATZEKO LAGUNTZA PROGRAMA EUSKO JAURLARITZAK ETA EUROPAR BATASUNAK 2021-2027 ESKUALDE GARAPENERAKO EUROPAR FUNTSAREN (EGEF) BITARTEZ KOFINANTZATUTAKO ERAGIKETA 

Proiektu hau granulometria fineko (< 4 mm.) Eraikuntzako eta Eraispeneko Hondakinen (EEH) zikloen itxiera hobetzeko problematika orokor batetik sortu da. Horien balorizazio-tasak minimoak dira osagaien nahasketa handiagatik eta igeltsuaren eta beste ezpurutasun batzuen kutsadura handiagatik.

SSAMUR proiektuaren helburu nagusia da zikloak ixteko oso nahastuta dauden EEHen tratamenduaren ondoriozko frakzio finak eta ultrafinak gaika bereizteko soluzio teknologiko berritzaileak ikertzea eta garatzea.

Bere garapena laguntzen du "HAZITEK" proiektuak - ENPRESA I+G BULTZATZEKO LAGUNTZA PROGRAMA EUSKO JAURLARITZAK ETA EUROPAR BATASUNAK 2021-2027 ESKUALDE GARAPENERAKO EUROPAR FUNTSAREN (EGEF) BITARTEZ KOFINANTZATUTAKO ERAGIKETA 


Proiektu konek metalurgia sektoreko hondakin konplexuen balorizazioa ikertzen du, bai solidoak, bai likidoak eta baita gaseosakoak, zabortegian bolumen gehien hartzen dutenak eta inerte gutxiago dutenak lehenetsiz.

Metalen birziklatzeak EBn, eta bereziki EAEn, inportatutako materialen menpekotasuna murrizten laguntzen du eta oinarrizko azpiegiturak fabrikatzeko eta mantentzeko hornidura bermatzen du hainbat arlotan, hala nola eraikuntza, komunikazioa edo garraioa.

Proiektuaren helburu nagusiak:

-Industria metalurgikoan sortzen diren hondakin guztiak balorizatzeko teknologia hibrido berri bat sortzea, zabortegira bidaltzeko gai direnak lehenetsiz.

-Sortutako azpiproduktuek berrerabili beharreko kalitatea dutela.

-Sortutako hondakin bakoitzerako alternatiba guztiak bilatzea ekonomia zirkularraren ikuspuntu guztietatik.

-Malgutasuna bermatu, industria-prozesu ezberdinetan ezarri ahal izateko, industria mota bakoitzerako egokituz. Eta prozesu malguak direla, prozesu industrial ezberdinetan haiek egokituz inplementatzeko.

-Kostu ekonomikoaren eta denboraren arabera lehenestea, isurketaren kostua baino txikiagoa edo txikiagoa izan dadin.

Kontaktu

Enekuriko EEH Planta

Alto de Enekuri s/n Erandio
94 447 89 32
planta@volbas.com

Administrazio

Rodríguez Arias 6, 6º, Bilbao 
94 416 48 56
administracion@volbas.com

© Copyright 2024 VOLBAS S.A.U.  I Política de Cookies I Aviso legal I Política de privacidad